Boss-fight

Röksignaler

För att sända enkla meddelanden användes röksignaler såväl i Nordamerika, Kina och Australien. Oss på Ventiro når du enklast via mail och telefon.

Röksignaler var en enkel kommunikationsform som till stor del byggde på samma idé som dagens digitala kommunikation. Även morse bygger på samma princip... på/av, stor/liten, lång/kort, 1/0.

Kontakta oss

Ventiro AB
Box 2160
600 02 Norrköping

Besök:
Södra Grytsgatan 7, 602 33 Norrköping

tel 011-36 52 00
epost info@ventiro.se

Jan Tuomi
tel 011 - 36 52 01
epost janne@ventiro.se

Åsa Hammarbäck Tuomi
tel 011 - 36 52 02
epost asa@ventiro.se

Johnny Hellman
tel 011 - 36 52 03
epost johnny@ventiro.se