Slu columbia bennett1

Kung

Kung på smarta lösningar och bra idéer. Jobbar du på Ventiro så tänker du annorlunda, har mer erfarenhet och har gång på gång skapat bra lösningar där andra bara sett problem. Sjunger gör vi dock hellre än bra.

Elvis Presley har sålt över en miljard skivor. Det gör honom till den bäst säljande artisten genom tiderna.

Våra kunder

En vanlig Ventiro-kund är ett ägarlett medelstort progressivt företag som har vuxit ur sina halvmanuella system och rutiner. En typisk kund med behov där vi med vårt synsätt, vår kompetens och erfarenhet kan göra stor nytta.

Här är ett urval av kunder och uppdrag för att ge dig en bild av vad vi gör och kan göra. I några av exemplen har Ventiro fungerat som underleverantör åt våra samarbetspartners.

Supékort/Newport Collection
Avancerat intranät för orderhantering, fakturering, lager, kundservice, statistik, personaladministration mm. Temperaturövervakning av frysar med larm, loggning och statistik. Generell IS/IT konsultation och drift.

Newport Home

Avancerat intranät för lager, orderhantering, fakturering, prissättning, import/export från kassasystem mm. Installation av kassasystem i samtliga butiker. E-handel för både Newport Collection och Newport Home.

Swansea City & Council
System för nulägesvisualisering av luftkvalitet, systemet publicerar information genom flera kanaler samt är kopplat till trafikstyrning för att jämna ut utsläppsnivåerna. Vi är förutom utvecklare av systemet även involverade i datainsamling, mätning, projektering, framtagning av meddelandeskyltar i trafikmiljön, serverdrift mm.

AktivBo
System för hantering av enkäter för bostads- och lokal-relaterade undersökningar. Systemet skapar enkäter för tryck och webb, håller reda på respondenter och samlar ihop svar som sedan analyseras i QlikView.

Casall
Serverdrift, bilddatabas, system för hantering av felänmläningar och serviceordrar mm.

Prio1
Närvarohantering, rapportering till myndigheter.

Greenman / Tonerstation
System för hantering av logistik kring returer av tonerkassetter. Onlineopplingar mot Unifaun för fraktsedelsutskrifter och affärssystem för beställningar och återrapportering av statistik.

Norrköpings Hamn & Stuveri
Webbplats med kopplingar mot internt produktionssystem för publicering av hamndata, händelser, containerdepåer mm. Info-tv för publicering av intern information, statistik mm.

Det här är ett litet urval av projekt som flera sätt visar vår kompetens och erfarenhet. Utöver de här projekten har vi byggt oräkneliga "vanliga webbplatser" i varierande grad av storlek och komplexitet. Ventiro löser också problem och förenklar genom snillrika appar, tar hand om driften, installerar telefonilösningar eller agerar bollplank till kunder som Östgötateatern, Almroths, Europatransport, Wester Kylteknik, Gerox, Skog & Äventyr m.fl.