Underverk muren

Underverk

Avancerad utveckling kräver avancerad hosting. Med djup kunskap och erfarenhet bygger vi kreativa lösningar du inte trodde fanns. Boka ett möte så berättar vi hur vi tillsammans kan göra underverk.

Den kinesiska muren är en samling murar och vallar, samt rester av murar och vallar, med en sammanlagd sträcka av 626 mil i norra Kina.

Applikationsutveckling

En applikation är en tillämpning, ett program, och egentligen spelar det ingen roll i vilken miljö, vilken plattform eller bärare som används. Vi har valt att sortera in utveckling av icke webbaserade appliaktioner under kategorin applikationutveckling.

Applikationerna vi utvecklar kan vara "Appar" för mobila enheter, stödappliaktioner för kommunikation med externa system, applikationer för streckodshantering, kommunikationsprotokoll, filhantering m.fl. Listan kan göras lång men det som är gemensamt är att det handlar om utveckling av funktioner där vi inte använder webbteknik som grund.

Du som beställare behöver oftast inte fundera så mycket på vilka tekniker som ska användas, det är dina affärsbehov som styr,  och efter en analys föreslår vi det sätt som är bäst lämpat utifrån förutsättningarna och vi är övertygade över att du komer bli nöjd!

Kontakta oss så reder vi ut frågetecken!