Underverk muren

Underverk

Avancerad utveckling kräver avancerad hosting. Med djup kunskap och erfarenhet bygger vi kreativa lösningar du inte trodde fanns. Boka ett möte så berättar vi hur vi tillsammans kan göra underverk.

Den kinesiska muren är en samling murar och vallar, samt rester av murar och vallar, med en sammanlagd sträcka av 626 mil i norra Kina.

Kommunikationslösningar

Funderar man på det så är det ju kommunikation vi sysslar med varje dag, och vi gör det ur en teknisk synvinkel. Ingen lösning eller uppdrag är den andra helt lik.

Vi bygger hemsidor, vi driftsätter SMS-gateways, vi sätter upp VPN-förbindelser, vi sätter upp intern-TV lösningar, vi installerar brandväggar, vi sätter upp APIer, vi skapar PDFer, vi analyserar IP-flöden, vi konfigurerar telefonväxlar och mycket, mycket mer.

Allt det där är kommunikation och skapar enorma mängder information som måste tas om hand, struktureras och utnyttjas – vi kallar det informationslogistik och även det är en stor del av vår vardag och vårt kompetensområde.